ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία FDS MACHINERY Ε.Ε., η οποία εδρεύει  στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 36 – ΤΚ 54631, τηλ. 2310525819. O επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Η χρήση του www.aef.gr συνεπάγεται ως αποδοχή των όρων χρήσης.

  • Επωνυμία Επιχείρησης: FDS MACHINERY Ε.Ε.
  • ΑΦΜ: 801808615
  • ΔΟΥ: Δ' Θεσσαλονίκης
  • Έδρα: Θεσσαλονίκη
  • Αριθμός ΓΕΜΗ: 16373760600

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβαση των επισκεπτών στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα θα χρειαστεί να δώσει μόνον όταν προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων, για την εκπλήρωσή της. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει το ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνουν όνομα/επωνυμία, επάγγελμα/δραστηριότητα, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κλπ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων (Ν 2472/97 1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου). Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα στους χρήστες του. Οι χρήστες δηλώνουν ότι αποδέχονται την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων εκ μέρους της εταιρίας για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης, η δε εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει τα δεδομένα αυτά σε όσους δεν ανήκουν στο προσωπικό της και δεν σχετίζονται με την εκτέλεση του παρόντος, εκτός αν άλλως ορισθεί από το νόμο ή από εντολή αρμόδιας δικαστικής ή αστυνομικής αρχής. Ο κάθε χρήστης θεωρείται υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού του (e-mail και password), καθώς και για την αποτροπή χρήσης αυτού του λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η εταιρία διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια άρνησης παροχής εξυπηρέτησης, ακύρωσης λογαριασμών χρηστών, διαγραφής ή αλλαγής περιεχομένου ή ακύρωσης παραγγελιών.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα aef.gr χρησιμοποιούμε cookies, με σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία της επίσκεψης σας. Τα cookies αποτελούν αρχεία πληροφορίας σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο, όταν μας επισκέπτεστε. Αυτά βοηθούν στην αναγνώριση και την εξουσιοδότηση σας, μετά την εγγραφή σας, στο περιβάλλον χρήστη. Μια ακόμη χρησιμότητα τους είναι η ταυτοποίηση των προτιμήσεων των επισκεπτών μας. Με αυτό τον τρόπο, είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο και τις προσφορές μας, στις πραγματικές σας ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, μέσω των cookies, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους χρήστες. Εφόσον όμως το επιθυμείτε, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε, μέσω των επιλογών του browser σας.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ – «ΔΕΣΜΟΙ» (links)
Ο τόπος www.aef.gr περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από την εταιρία μας αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η FDS MACHINERY Ε.Ε. για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι τόποι ακολουθούν.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Το κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής είτε αστικής είτε ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δύναται να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) επισκεπτών του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη  αλλά και με τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και με τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν καθώς και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί τυχόν μη διαθεσιμότητας τους. Η εταιρία δεν ευθύνεται για την αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων στο μέτρο κατά το οποίο αυτή η αδυναμία οφείλεται σε περιστατικά που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι οι θεομηνίες, οι σεισμοί, οι πλημμύρες, η διακοπή δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), η περίπτωση εισβολής στο διαδίκτυο από hackers, οι πόλεμοι, οι νόμιμες απεργίες, τα capital controls κλπ.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από η σύμβαση πώλησης και να επιστρέψουν τα προϊόντα που αγόρασαν, χωρίς να υποχρεούνται να μας γνωστοποιήσουν το λόγο για τον οποίο επιθυμούν την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε αποκλειστικά και μόνο με  το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με τα έγγραφα που τα συνόδευαν (απόδειξη λιανικής πώλησης, δελτίο αποστολής κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται από τον πελάτη προς την εταιρία σύμφωνα με τον τρόπο που αυτή υποδεικνύει. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε  εντός 2 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής, εφόσον αυτό δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγείλατε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, κτλ). Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρία μας ΔΕΝ αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στην έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος, και  τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται από τον πελάτη προς το κατάστημα με τον τρόπο που υποδεικνύει η εταιρία. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί εντός 2 ημερολογιακών ημερών, τότε η εταιρία δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή

Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα μπορούν να επιστραφούν μόνο εντός της ίδιας ημέραςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών με τους χρήστες, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους ανωτέρω όρους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά των παραγγελιών σας σε συνεργασία με εταιρία ταχυμεταφορών. Οι τιμές αποστολής εντός Ελλάδας διαμορφώνονται ανάλογα με το βάρος της παραγγελίας με μίνιμουμ χρέωση 3,00€ μέχρι 3 kg, ενώ για τις τιμές αποστολής εκτός Ελλάδας απαιτείται προηγούμενη επικοινωνία και συνεννόηση με τον πελάτη. Όσο αφορά τις παραγγελίες με μεγάλο βάρος, η αποστολή τους πραγματοποιείται μέσω μεταφορικής εταιρίας και απαιτείται προηγούμενη επικοινωνία και συνεννόηση με τον πελάτη. Εάν η παραγγελία σας πρόκειται να παραδοθεί σε κτίριο με γραφεία, συγκρότημα διαμερισμάτων ή παρόμοιους χώρους και ξενοδοχεία ή σε δημόσιες υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, σχολεία, κλπ., οι μεταφορείς μπορεί να αποδεχτούν την υπογραφή από υπαλλήλους και παρόμοιο διαχειριστικό προσωπικό κατά την παράδοση. Κατόπιν υπογραφής ή αποδοχής από τέτοιο προσωπικό, κρίνουμε ότι έχει εκπληρωθεί εξ ολοκλήρου η υποχρέωση παράδοσης της παραγγελίας σας. Δεν ευθυνόμαστε για τις καθυστερήσεις της/των συνεργαζόμενης/ων εταιρίας/ιών ταχυμεταφορών (courier). Όλες οι παραγγελίες εκτελούνται και αποστέλλονται άμεσα από τη στιγμή που το/α προϊόν/τα είναι διαθέσιμο/α και οριστικοποιηθούν. Παραγγελίες που λαμβάνουμε Σάββατο ή Κυριακή εκτελούνται και αποστέλλονται από την επομένη εργάσιμη. Οι παραγγελίες δύνανται να ακυρωθούν πριν την αποστολή των προϊόντων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2310 525819, όλο το 24ωρο στο 6939 988448 ή με αποστολή mail στο email: info@aef.gr.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας δίνει την δυνατότητα να εξοφλήσετε τις αγορές σας με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους σας εξυπηρετεί :

  • Με αντικαταβολή κατά την παράδοση των προϊόντων. Τα έξοδα αντικαταβολής είναι 2,50 ευρώ και τα ελάχιστα έξοδα μεταφοράς ξεκινούν από 3,00 ευρώ μέχρι 3 κιλά και αυξάνονται ανάλογα με το βάρος του προϊόντος (1,20€ για κάθε επιπλέον κιλό). Πολιτική της εταιρίας μας είναι να μην υπάρχει έξτρα χρέωση για ακριτικές περιοχές και νησιά.  
  • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών και να ενημερώσει την εταιρία για τον αριθμό της συναλλαγής κατάθεσης και το κατάστημα της τράπεζας που έκανε την κατάθεση.
  • Τοις μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα, με επίσκεψη στο κατάστημα της εταιρίας μας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
  • Online μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Κάνοντας τις παραγγελίες σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας, θα μεταφερθείτε στο site της τράπεζας, όπου σε ασφαλές περιβάλλον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα.

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ 24%.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το κατάστημα μας, καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας  στην έδρα της εταιρείας. Κάποια προϊόντα μας συνοδεύονται από προσφορά επέκτασης της εγγύησης το οποίο και θα αναφέρεται εγγράφως κατά την αγορά τους. Έναρξη του χρόνου εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει δωρεάν βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά,  καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ).
Σε περίπτωση βλάβης κάποιου προϊόντος που οφείλεται σε ελάττωμα και καλύπτεται από την εγγύηση επιβαρύνεστε με τα έξοδα μεταφοράς προς και από την έδρα μας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ιδίως από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση αλλά και από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.


Κατεβάστε και διαβάστε τους όρους χρήσης απο εδώ: [Οροι Χρήσης.pdf]

Επίσημος αντιπρόσωπος